2005-06-06

RSS on vapaata riistaa?

Re: RSS Ripoff Merchants ja RSS Ripoff Merchants: SuperFeedSystem Responds.

Keskustelu RSS-syötteiden erilaisten käyttötapojen hyväksyttävyydestä on aluillaan. Jotkut yritykset ovat alkaneet tarjota tuotteita, joiden markkinointimateriaali hehkuttaa sivuston hakukonesijoituksen ja kävijämäärän parantamista sijoittamalla sivustolle RSS-syötteistä napattuja artikkeleja.

Mielestäni tämä on epäeettistä, mutta minunkin on vaikea muotoilla vastausta kysymykseen "miksi". On olemassa toisia sivustoja, joiden ainoa tehtävä on kerätä artikkeleja ja otsikoita toisilta sivustoilta, antaa mahdollisuus seurata ja lukea useampaa sivustoa yhdestä paikasta, ja tämä toiminta on yksi RSS:n päätavoitteista.

Eroa tuskin voi hakea tekniikasta, vaan esitystavasta ja tarkoituksesta. Nämä "hyvät" sivustot kertovat suoraan keräävänsä kaiken materiaalinsa toisilta sivustoilta ja olevansa ainoastaan liittymiä, kun taas "huonot" sivustot pyrkivät sulauttamaan toisilta sivustoilta tulevan materiaalin ja antamaan kuvan itsestään alkuperäisenä tuottajana.

Hieman samaan tapaan sitaatti ja plagiarismi ovat pohjimmiltaan tekstin kopiointia, mutta kuitenkin täysin eri asioita.