2005-05-20

Ehkä selaimella kuitenkin on etuja

Re: Completely Rethinking the Web, erityisesti osio Desktop applications must replace Web applications.

Väite on seuraava: Web-sovelluksilla on puolellaan vain yksi etu, eli mahdollisuus käyttää niitä lähes miltä tahansa Internetiin liitetyltä koneelta, ilman minkäänlaista asennusta. Sen sijaan työpöytäohjelmilla on paljon etuja, kuten mahdollisuudet näyttää tietoa tehokkaammin, nopeammin ja tiheämmin, tehokkaammat vuorovaikutusmallit ja hienompi ulkoasu.

Tästä syystä Webin seuraaja tulee perustumaan tiedon ja vuorovaikutuksen erottamiseen. Esimerkiksi verkkokauppa toimii siten, että kauppias julkaisee tiedot saatavilla olevista tuotteista standardilla tavalla. Asiakas tutkii tuotteita ja tekee tilauksen hänelle parhaiten sopivalla verkkokauppaohjelmalla.

So far so good. Seuraava askel ketjussa herättää epäilyksiä. Syy vuorovaikutuksen erottamiseen on kokemuksen parantaminen ympäristöä kontrolloimalla. Eli verkkokauppaohjelma voi tarjota täydellisen kokemuksen, koska kaikki kokemuksen osat ovat ennalta määrättyjä, eikä selainta ole asioita sotkemassa. "That is the critical point: we need to begin controlling the environments that our work is being experienced in." (Lainaus artikkelin kirjoittajan kommentista.)

Hetkinen. Ymmärrän kyllä, että käyttöliittymien suunnitteluun kuuluu paljon luovuutta. Mutta jotenkin ajatus siistä, että käyttöliittymäsuunnittelijan työ pitäisi kokea tietyssä ympäristössä? Minun ajatusmaailmassani käyttöliittymällä ei ole vähääkään itseisarvoa. Käyttöliittymän tarkoituksena on olla hyödyllinen ihmisille tai organisaatioille. Se on käyttöesine, ei taidetta. Kokemus syntyy hyödyllisyyden sivutuotteena. Epäoptimaalinen kokemus on parempi, kuin ei kokemusta ollenkaan. EOR, End of Rant.

Artikkeli myös unohtaa, että Web-sovelluksen heikot mahdollisuudet "irtautua" selaimesta ovat samalla myös siunaus. Web-sovellus voi pakottaa hyvin vähän asioita, hallita käyttöympäristöä vain heikosti. Siispä sovelluksen käyttäminen ei edellytä erityisempää luottamusta sovelluksen julkaisijaa kohtaan. Jos sovellus alkaa kukkoilemaan, riittää selainikkunan sulkeminen ja pysyminen poissa sivustolta.

Samoin Webissä eri sovellusten ja sivustojen välillä liikkuminen tapahtuu yhtenäisen mallin kautta. Selain tarjoaa palveluja, joita sovelluksen kehittäjä ei välttämättä ole tullut ajatelleeksikaan. Milloin oikein saan välilehdet iTunesiin? Niinä harvoina kertoina kun olen iTunes Music Storea (iTMS) selannut, olen toivonut että voisin avata kappaleiden "sivuja" taustalle samoin kuin verkkokaupassa tuotesivuja. Olisiko välilehdillä tai vastaavalla ratkaisulla varustetulla musiikkikauppasovelluksella tarpeeksi kysyntää?

Web-selain on user agent eli käyttäjän edustaja, eikä tätä voi Web-sovelluksen kehittäjä muuttaa. Onneksi.

On myös kyseenalaista, voidaanko lopulta yhtä oikeaa sovellusta verkkokauppojen koluamiseen. Kun kaikki verkkokaupat tarjoavat sovellusliittymän, miten yksittäinen verkkokauppa voi erottua joukosta? Tarjoamalla oman sovelluksensa, tietenkin! Ja näin koneellani tulee olemaan asiakasohjelmat niin Amazon.co.uk:hon, Bookplus.fi:hin kuin Suomalaiseen kirjakauppaan, sillä jokainen tarjoaa hieman erilaisia extroja kuin toiset. Ja sinne se yhtenäisyys ja paras mahdollinen kokemus sitten hävisikin.

Ei siten, että Web varsinkin nykyisessä muodossaan olisi mielestäni ideaali tapa tehdä ostoksia verkossa. Ei siten, että näkemykseni tietokoneista olisi kylmä utilitarismi, kokemuksen kautta ajattelu on minulle tuttua. Mielestäni kuitenkin kuulostaa aikamoiselta non sequiturilta, että koska tietokoneen työpöytä on tiukemmin sovelluskehittäjän ohjaksissa, on se Webiä parempi ympäristö ottamaan ihmisyksilö huomioon.